نمایش شماره

رشد مدیریت مدرسه
شماره ۱۲۶. زمستان ۹۹

یادداشت سردبیر

• نردبان کرونا / دکتر حیدر تورانی

 مبانی مدیریت

مشق رهبری برای روز واقعه / دکتر علی خلخالی

رهبری یا ریاست؟ / صادق صادق‌پور

رهبری نوکیش در عصر دیجیتال / دکتر حیدر تورانی

نظم آشوب ‌نما؛ نظریه آشوب ضرورت مدیریت در شرایط عدم اطمینان / سید احمد موسوی

لباس حکمت بر تن مدیران / سید محمد نوروزیان امیری

گفت و گو

هر خانه یک مدرسه؛‌ گفت‌ و گو با طاهره ملک‌زاده شال، مدیر دبستان و کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی / ائلدار محمد زاده صدیق

مدیریت در شرایط خاکستری؛ گفت‌و‌گو با دکتر لیلا سلیقه‌دار، متخصص حوزه تعلیم ‌و تربیت / شهلا فهیمی
 
مدیریت اسلامی

رهبری به روایت امام علی (ع) / گردآوری: سمیه ‌سادات متولیان

 
علمی – کاربردی

مدیریت عدم قطعیت؛ نگاهی به مفهوم ‌سازی و برخی دلالت‌های تربیتی تحمل ابهام و پذیرش عدم قطعیت / جلیل اعتماد، مسعود حسینچاری

پارکینسون مدیریتی / زهرا اربابیان، مدیر مدرسه آبسال، منطقه ۴ تهران

دورهمی یا کار تیمی؟! ؛ نگاهی به درک، کاربرد و آسیب ‌شناسی کار تیمی در ایران / ابراهیم اصلانی

10 اصل مدیریت زمان؛ روش ‌هایی برای افزایش زمان‌‌های در دسترس مدیران / فاطمه قائمی

چرا این طور شد؟؛ دلالت‌‌های نظریه اِسنادی برای مدیران / تلخیص: علی نیازی

انتقادپذیر نیستم!؛ یک مطالعه موردی درباره رضایت از سبک مدیران مدارس / مرتضی مجدفر

طنز

آقای مدیر دق کرد! / مجید درخشانی

 نکته‌های مدیریتی

فیل در اتاق تاریک مدیران / الهه باقری

منش مدیرانه / ب. اله ‌داد
 
کتابخانه

آنچه مدیران مدارس باید بدانند؛ نویسنده: حسین میرزایی

عنوان
نویسنده

دکتر حیدر تورانی
دکتر علی خلخالی، دانشیار مدیریت آموزشی
ائلدار محمد زاده صدیق
صادق صادق‌پور
گردآوری: سمیه سادات متولیان
جلیل اعتماد، دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز ؛ مسعود حسینچاری، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز
دکتر حیدر تورانی
سید احمد موسوی، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی
زهرا اربابیان، مدیر مدرسه آبسال، منطقه ۴ تهران
ابراهیم اصلانی، روان شناس تربیتی
صفحه ۱ از ۲ ۲