عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش هنر
شماره ۴۱. بهار ۹۴

امید بهار و بهار امید / کاوه تیموری

هر اثر هنری چکیده تجربه های حسی و بصری هنرمند است (پای صحبت استاد هادی ضیاءالدینی مجسمه ساز، تندیس ساز و چهره پرداز هنری) / هیئت تحریره

کارگاه هنر پلی برای خلاقیت و تجربه دانش آموزان (پای صحبت حسن کشاورز)

آشنایی با نگارگری ایران استاد محمد طریقتی / کاوه تیموری

همدان در آینه هنر

هنر و تعلیم و تربیت متناسب با زمان / روح الله  مالمیر

چگونه کلاس هنر خلاقی داشته باشیم؟ / آزاده دهقانی

پیرمردی که هنوز دست به قلم و خودنویس دارد / هیئت تحریریه

معرفی هنرمند؛ سعید دولتی،‌ دبیر هنر

قوانین را بشکنید / مهسا قبایی

نقاشی، زبان کودک است / جبار کشاورز

رازهای خط و نقاشی خط / مجتبی بابائیان

دلایل احیای نقوش برجسته صخره ای در دوره قاجار / مهدی علی آبادی

مسجد شیخ لطف الله، یادگاری کم نظیر از دوران صفویه / شبنم گلزار