عکس رهبر جدید

نمایش شماره

یادداشت سردبیر* یک داستان واقعی/ سپیده چمن‌آرا
ریاضیات و مدرسه* روش سریع مقایسة کسرها، همیشه هم سریع نیست!/ بهزاد اسلامی مسلّم
* کمربندی برای زمین/ آمنه ابراهیم‌زاده طاری * ضرب ضربدری/ بهزاد اسلامی مسلّم
از گذشته* هندسة اسرارآمیز/ ترجمه مهدیس ایلخانی
ریاضیات و فن‌آوری* ریاضی‌ورزی در محیط نرم‌افزار Excel/ زهره پندی * ارتباطات بی‌سیم به کمک روش‌های  دودی!/ ابوالفضل طاهری * چگونه GPS بسازیم؟ تصور کنیم، GPS اختراع کنیم!/ سارا ارشادمنش
ریاضیات و کاربرد* بالابرهای قیچی/ حسین غفاری * رمزنویسی به کمک عدد پی/ زهره پندی
ریاضیات و تاریخ* عدد پی در بستر تاریخ/ سپیده چمن‌آرا
ریاضیات و سرگرمی* چه علامتی را کجا بگذاریم؟/ نغمه حاج‌صادقی، سپیده چمن‌آرا * شعبده‌های ریاضی آقای شبّده‌چی/ بهزاد اسلامی مسلّم
ریاضیات و استدلال* زبان ما، زبان ریاضی/ لیلا خسروشاهی
گزارش* «π» چه‌قدر است؟/ زهره پندی، سپیده چمن‌آرا
ریاضیات و محاسبه* محاسبة آسان/ معصومه بغدادی
ریاضیات و مسئله: یک مسئلة پرپیچ‌وخم/ زهره پندی * کی می‌تونه حل کنه؟/ آمنه ابراهیم‌زاده طاری * پاسخ کی می‌تونه حل کنه از شمارة 71/ آمنه براهیم‌زاده طاری
پاسخ به نامه‌ها
جعبه‌های «همه‌چیز درباره عدد پی!»/ لیلا خسروشاهی

عنوان
نویسنده

سپیده چمن‌آرا
آمنه ابراهیم‌زاده طاری
بهزاد اسلامی مسلّم
ترجمه مهدیس ایلخانی
حسین غفاری
صفحه ۱ از ۲