عکس رهبر جدید

نمایش شماره

حرف اول: زنگ تفریح
حمیدرضا امیری  ص 2
همراه با کتاب: استفاده از نمودار درختی در ساخت عبارت‌های توان‌دار
سپیده چمن‌آرا   ص 3
همراه با کتاب: اعداد گویا
محمدحسین مشتاق  ص 14
دانش افزایی: حکایت‌های ریاضی
میرشهرام صدر   ص 6
دانش افزایی: تاریخچه‌ی جبر و معادلات
سید محمدرضا هاشمی موسوی   ص 10
دانش افزایی: مریخی سلام!
ترجمه‌ی حسین یاورتبار    ص 18
دانش افزایی: واژه‌های ریاضی (علامت تفریق)
شادی بهاری  ص 22
دانش افزایی: یک میلیون دلار برای اثبات حدس گلدباخ
حسن احمدی  ص 23
دانش افزایی: معادله‌ی خط و رسم آن (قسمت دوم)
حمیدرضا امیری  ص 25
دانش افزایی: محاسبه‌ی تقریبی جذر
محمود داورزنی  ص 42
اندیشه‌ورزی: معمای حروفی
ترجمه‌ی: حسن نصیرنیا  ص 40
ریاضیات و هنر: هندسه و مرمت بناهای تاریخی (شیوه‌ی رسم نقش‌های آجری برج‌های مزار خرقان)
احمد شریفان، امیرحسین شریفان    ص 30
ریاضی و بازی: فوتبال ریاضی
محمد ریاضی  ص 34
تاریخ ریاضیات: فیثاغورث: ریاضیدان و فیلسوف
سیروس غفاریان  ص 36
سئوال‌های مسابقه‌ای: سئوال‌های مسابقه‌ی ریاضی استرالیا
ترجمه‌ی: سپیده چمن‌آرا  ص 45
معرفی کتاب: ریاضی برای همه‌ی بچه‌ها 
جعفر ربانی