عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره ۲. آبان ۹۳

بازخوانی یک گزارش
دکتر محمد عطاران
آموزش و پرورش ممنوعه
دکتر محمد عطاران، وحید عطاران
جست‌وجو در لابه‌لای نخلستان
فرزانه نوراللهی
چالش‌های تعامل با تخته تعاملی
پروین کرمی
لطفا به همه ابزارها دست بزنید!
علیرضا منسوب بصیری
برنامه سوکرتیو
سیده زهرا حسینی
چگونه یک برنامک بسازیم
عبدالحمید پهلوزاده
معماهای رایانه‌ای
رویا صدر
چرا باید توقع داشته باشیم که کعلم از تخته تعاملی (هوشمند) استفاده کند؟
محمدحسین معینی
اندر فواید تخته تعاملی
صغری ملکی
تایپ نمادها، شکل‌ها و ابزارهای ریاضی و علمی در محیط برنامه ورد
مجید حسینی
با هم بیاموزیم، به هم بیاموزیم...
ایرج مؤمنی‌راد
همیشه و همه جا
مریم فرحمند
یک قرص نان مهربانی
مرضیه سعیدی
یادگیری از روی نیاز
صغری ملکی
هوشمند یا تعاملی!
تحریریه مجله

عنوان
نویسنده

سردبیر
دکتر محمد عطاران
وحید عطاران ، دکتر محمد عطاران
علیرضا منسوب بصیری
سیده زهرا حسینی
عبدالحمید پهلوزاده
صفحه ۱ از ۲