نمایش شماره

رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی
شماره ۹۳. تابستان ۹۳

جنگ رسانه‌ ای و معلم دینی
دکتر محمدمهدی اعتصامی
دینی و تدریس فراتر از کلاس درس
معصومه دیودار
معرفة الله‌ (تعالی)
دکتر فضل‌الله خالقیان
سبک زندگی
پرویز آزادی
آسیب‌شناسی مهدویت از بعد مدعیان دروغین
الیاس پوراکبر
چرا انسان به نمازخواندن محتاج است
رضا حیدری‌فرد، وجیهه بدری
آفات زبان
آیت‌الله مجتبی تهرانی
کیفیت معاد جسمانی
غلامحسین ظفری
صهیونیسم مسیحی
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)
پرسش‌هایی درباره نماز
فاطمه سادات لنکرانی
رویکرد و جهت‌گیری‌های جدید در ارزشیابی درس دینی
هیئت تحریریه
درباره تفکر
دکتر محمدمهدی اعتصامی
فلسفه و اهداف کلی درس تعلیم‌ و تربیت دینی
محمد دلبری
نقاط قوت و ضعف در روش‌ های تدریس قرآن و تعلیمات دینی
مریم جزایری
رویکرد فطرت‌ گرا
هیئت تحریریه
توسعه برنامه درسی با استفاده از فناوری‌ های نوین آموزشی
هیئت تحریریه
نقد و بررسی سؤالات کنکور سراسری درس دین و زندگی
فیروز نژادنجف
طرح درس مبتنی بر هوش‌های چندگانه

عنوان
نویسنده

دکتر محمدمهدی اعتصامی
دکتر فضل‌الله خالقیان
پرویز آزادی
رضا حیدری‌فرد، وجیهه بدری
آیت‌الله مجتبی تهرانی
غلامحسین ظفری
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)
فاطمه سادات لنکرانی
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳