عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش ریاضی
شماره ۱۱۳. پاییز ۱۳۹۲

آینه...!
زهرا گویا
ارزشیابی برنامه درسی ریاضی دوره راهنمایی
سهیلا غلام‌آزاد
آیا اصلاحات جاری مدرسه‌ای، آموزش‌وپرورش را بهبود می‌بخشد؟
دایانا راویچ
ریاضیات از طریق حل مسئله
مارگارت تاپالین
تغییرات و نوآوری‌های علمی درس ریاضی
مانی رضایی
درک دانش‌آموزان پایه اول متوسطه از مفهوم متغیر و پارامتر
سیده محدثه هاشمی‌علیزاده، زهرا گویا
حل مسئله در کتاب ریاضی اول دبیرستان
محسن تنده
گزارش یک مشاهده:بابک امینی، احمد معماریان
خلق الگوهای هندسی اسلامی با استفاده از شکل‌های تاشده
نرگس عصارزادگان
فرهنگ ریاضی‌دانان جهان غرب
مهدی رجبعلی‌پور
گزارشی از مراسم بزرگداشت دکتر عبدالحسین مصحفی و جمعه‌بازار ریاضی در تهران
پری حاجی‌خانی
گذشته آموختنی است!‌ اما بازسازی آن امکان‌پذیر نیست
بیژن ظهوری زنگنه
راز جاودانگی پولیا و «چگونه حل کنیم»
زهرا گویا
نامه‌های رسیده