عکس رهبر جدید

نمایش شماره

مسابقه‌‌های ریاضی، رقابت؛ چالش؛ سرگرمی؛ یا پیشرفت؟
سپیده چمن‌آرا
چرخ گردو (بخش دوم)
مجید منشوری
یکستان (بخش دوم)
حسن احمدی
آمادگی برای به‌کارگیری Excel (پنجمین تلاش)
زهره پندی
800 میلیون دانه برنج در بقالی حاجی رمضون!!
حسین نامی‌ساعی
فوتشیکی
آمنه ابراهیم‌زاده طاری، بهزاد اسلامی مسلم
پازل از نوعی دیگر، شیکاگو
علی مبین
کی راست میگه؟ (بخش سوم)
سپیده چمن‌آرا
استدلال هوشمندانه
بهزاد اسلامی مسلم
جادوی ریاضی
جعفر ربانی
شعبده‌بازان، باگوش هستند
بهزاد اسلامی مسلم
خانه دوست کجاست؟ (گزارشی از اولین خانه ریاضیات جهان)
نصرالله دادار، غلامرضا بهرامی
ریاضیات و کانگورو
امیرحسین اصغری
مسائل مسابقه ریاضی استرالیا و پاسخ آن‌ها
سپیده چمن‌آرا

عنوان
نویسنده

مجید منشوری
حســـن احمــدی
بهزاد اسلامی مسلم ، آمنه ابراهیم‌زاده طاری
سپیده چمن‌آرا
بهزاد اسلامی مسلم
جعفر ربانی
صفحه ۱ از ۲