نمایش شماره

رشد فناوری آموزشی
شماره‌ ۶. اسفند ۹۱

تجربه‌های طلایی
دکتر عادل یغما
یادگیری مشارکتی
محمود  محمدی
پرورش خلاقیت با استفاده از فاوا
دکتر علیرضا مقدم، طیبه سهرابی
فناوری اطلاعات و بهبود فرایند ...
مالک  میرزایی
اندیشه‌ورزی
دکتر فرخ‌لقا رئیس‌دانا
گفتار، کردار و افکار معلمان و مدیریت کلاس درس
غلامرضا یادگارزاده
ارزشیابی و شناخت توانایی‌های معلمان
احمد شریفان
معرفی کتاب: گفتارهایی در سنجش آموزش
زهرا آرامون
شش روشی که دوباره به کار خواهم برد
الهام سلیمی
چگونه فواره بسازیم؟
فاطمه شهزادی
عجایب هفت‌گانه
حسین احمدی

عنوان
نویسنده

دکتر عادل یغما
محمود محمدی
دکتر علیرضا مقدم، طیبه سهرابی
دکتر فرخ‌لقا رئیس‌دانا
فاطمه شهزادی
صفحه ۱ از ۲ ۲