عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره‌ ۷. فروردین ۹۱

یادداشت سردبیر: در مسیر قرار گیریم...
محمد عطاران
علمی: کلاس‌هایی متفاوت
محمد عطاران، ساناز زین‌العابدین
معرفی نرم‌افزار: گربه راهنما
منصوره فروزان
گفت‌وگو: این تجربه است که می‌ماند
زینب گلزاری
طنز: مدرسه هوشمند یعنی...
رویا صدر
تجربه: لطفاً با ما تماس نگیرید!
مرتضی مجدفر
آموزش: جلوگیری از ورود بدافزارها
علیرضا قاضی سعیدی
تجربه: انجمن یادگیری معلمان
شیبا ملک
گزارش: مدرسه هوشمند، از نظریه تا عمل
محمد نیرو
پاتوق اولی‌ها: قدر زر زرگر شناسد!
زینب گلزاری
معرفی کتاب: این بار رادیو معلم را بخوانید
مریم سادات امامی
معرفی بازی: جراحی
نرگس لیاقی مطق

عنوان
نویسنده

ساناز زین‌العابدین ، محمد عطاران
صفحه ۱ از ۲