عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش ریاضی
شماره ۸۲. زمستان ۱۳۸۴

یادداشت سردبیر

نقش طرحواره ها در شکل گیری بدفهمی های ریاضی دانش آموزان / زهرا گویا، عبدالله حسام

تغییر پارادایم آموزش ریاضی در زمینه ی جهانی شدن / ترجمه:‌ اصغر سلطانی

تأثیر باورهای معلمان ریاضی ... / فرانگویس کالاواسیس و سونای کافوسی، ترجمه و تلخیص: یونس کریمی فردین پور

معرفی چند الگو از مثلث خیام – پاسکال / علی اکبر جاویدمهر

ریاضیات داستان / مژگان صدقی

روایت معلمان: آنچه از کلاس «حل مسأله» آموختم! / رضا حیدری قزلچه

از «روایت های معلمان»، چه آموختم؟ / مهدی رحمانی

دیدگاه 1:‌کنکور سراسری و مسائل آن / میرزا جلیلی

دیدگاه 2: آموزش یا تجارت؟! / مریم گویا

جستجو در ریاضیات دبیرستانی با نرم افزار Mathematica / قاسم حسین قنبری

گزارش چهل و ششمین المپیاد بین المللی ریاضی / امید نقشینه ارجمند

خبر و گزارش: برگزاری روز ریاضیات در سنندج

نامه ها