عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره‌ ۳. آذر ۸۹

یادداشت سردبیر: یاری فناوری به کودکان کم توان
علمی: سوزن در انبار کاه (بخش دوم و پایانی)
یزدان منصوریان
معرفی نرم افزار و کتاب: تلفن همراه برای نابینایان
محسن صدیقی مشکنانی، مهندس نصرالله رضایی
علمی: سلول‌های خاکستری را آموزش دهیم
شیبا ملک
گزارش: آرامش، توانمندی، یادگیری، هوشمندی
سیده فاطمه شبیری
تجربه: بازی های رایانه‌ای، فرصت تعامل کودکان استثنایی با جامعه
احسان امیری
طنز: دلتنگی رایانه‌ای
رؤیا صدر
نگاهی دیگر: این قیاس مع‌الفارق نیست!
مرتضی مجدفر
گزارش: کتابخانه ملی
زینب گلزاری
تجربه: چگونگی مشاهده‌ی تک یاختگان
شهره سلیمی، غلامحسین رستگارنسب
آموزش: نحوه‌ی نشانه‌گذاری در WORD
زهره خواجه احمدی
معرفی پروژه: یک دانشمند... هزاران دانشمند
محمد رضا معینی
معرفی نرم افزار: فیلم آموزشی بسازیم
ملیحه شریفیان
آموزش: طرح درس علوم تجربی دوم راهنمایی
شهروز ابراهیمی

عنوان
نویسنده

مهندس نصرالله رضایی ، محسن صدیقی مشکنانی
زینب گلزاری
غلامحسین رستگارنسب ، شهره سلیمی
صفحه ۱ از ۲