عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد کودک
شماره ۷. فروردین ۱۴۰۰

دوست من

بیا نو بشویم / مهری ماهوتی

 

قصّه

قصّه گو / کلر ژوبرت

جیغ جیغو / محمّدرضا شمس

 

قصّه های دیدنی

زباله نینداز / فرزانه فراهانی

 

شعر

بهار شد / خاتون حسنی

کفشدوزکِ نصفه / طیبه شامانی

گُل نرگس / محبوبه صمصام شریعت

یک لُقمه / مریم هاشم پور

 

زمین ما

کی درخت را بُرید؟ / مجید راستی

 

بپرس و بدان

چه طوری صداها را می شنویم؟ / مجید عمیق

 

نمایش

لاک پشت کمک می خواد! / زهرا زرگر

 

بازی، ورزش، شادی

من و کانگورو / مریم سعیدخواه

 

کتاب، کتاب

نیم وجبی ها، نویسنده: حمیده رضایی / مریم سعیدخواه

تاج شاه و کلاه ها، شاعر: محمد کاظم مزینانی / مریم سعیدخواه

 

چی بهتره؟

دیو خَطول مَطول / لاله جعفری

عنوان
نویسنده

مهری ماهوتی
کلر ژوبرت
فرزانه فراهانی
.
مجید راستی
محمدرضا شمس
مریم سعیدخواه
لاله جعفری