عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره‌ ۱. مهر ۸۹

یادداشت سردبیر
جهل و عجز
علمی
پوشه‌ی الکترونیک، یک داستان/ شیبا ملک
علمی
سرقت علمی و روش‌های پیش‌گیری از آن/ دکتریزدان منصوریان
گزارش
این‌جا کسی به دنبال نتیجه نیست!/ زینب گلزاری
آموزش
گوگل داک/ دکتر محمد عطاران
معرفی نرم افزار
آموزش نرم‌افزار SCRATCH (قسمت اول)/ مهندس آرزو امیر جاملویی
طنز
سندرم پوشه‌ی کار/ رؤیا صدر
تجربه
پورتفولیو یا پوشه‌ی کار/ مریم مختاری حسنآباد
نگاهی دیگر
انبانی از کاغذ/ مرتضی مجدفر
تجربه
پوشه‌ی الکترونیک گـل دختر/ مریم السادات امامی
معرفی سایت
Google Apps، یک پوشه ی کار الکترونیکی/ دکتر هلن بارت/ ترجمه: سیده فاطمه شبیری
رایانه در خدمت پژوهش
مسابقه‌ی مجازی نجوم/ غلامحسین رستگارنسب
معرفی بازی
سیاره‌ی میترا/ نرگس معینی
نکته
شارژ تلفن همراه و MP3Player با یک آداپتر! / محمدرضا معینی

عنوان
نویسنده

یادداشت سردبیر
دکتر محمد عطاران
مهندس آرزو امیر جاملویی
مریم مختاری حسن آباد
مرتضی مجدفر
صفحه ۱ از ۲