عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد فناوری آموزشی
شماره ۶. اسفند ۹۹

یادداشت سردبیر

• نقد درون گفتمانی/ مهدی واحدی

 

مبانی فناوری آموزشی

• مهارت‌های یادگیری در محیط‌های الکترونیکی/ محمد هاشمی

 

کاربرد فناوری آموزشی

• سه واقعیت درباره واقعیت افزوده/  مریم فلاحی

• منبع آموزشی/  مصطفی سهرابلو

 

تربیت فناورانه

• سلامت رسانه‌ای در دوران کرونایی/ حسین غفاری

• طراحی و تولید منابع یادگیری

 

طراحی آموزشی

• مهارت انتخاب‌گری در طراحی آموزشی/  هدیه سپاسی

• تکنیک‌های تربیتی بازی‌وارسازی/  رقیه سلیقه‌دار

 

جهش تولید فناورانه

• اپلیکیشن قبولی

 

پژوهش و ارزشیابی

• سنجش پنهان/ سارا بنی‌عامریان، صلاح اسمعیلی

 

گزارش و گفت‌وگو

فیزیک به توان فناوری/ محمدحسین دیزج

عنوان
نویسنده

مهدی واحدی
محمد هاشمی / کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی ، مریم فلاحی
دبیر علوم تجربی متوسطه اول ، مصطفی سهرابلو
معلم پژوهشگر تربیت رسانه‌ای ، حسین غفاری
اسکندر علیجانی علیجانوند / کارشناسی‌ ارشد تکنولوژی آموزشی
نیدا عبداللهی / دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی
محمد هاشمی / کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
فاطمه امیری / دکترای برنامه‌ریزی درسی
صفحه ۱ از ۲