عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره ۵. بهمن ۹۹

یادداشت سردبیر

• چند نکته کلیدی در باب برنامه‌ریزی / فریدالدین حداد عادل

 

اندیشه

از عرش تا فرش؛ منطق برنامه‌ریزی در مدرسه / دکتر عظیم محبی

تدبیر برای تدبیر / سید محمد طباطبایی

چالش برنامه‌ریزی / فاطمه مرادی

کانون مدرسه / دکتر کیومرث جهانگردی

در مسیر تعالی / فاطمه مؤمن کیا

چگونه برنامه سالانه بنویسیم؟ / دکتر مرتضی مجدفر

ویژگی سواد رسانه‌ای / محمود حدادی

برنامه‌ریزی با اولیا / صفرعلی یازرلو

 

تجربه

یادگیری معنادار / مریم داودی

تأملی بر فرایند ارزیابی از مدرسه‌ها / روح اله رضاعلی

مدرسه کوچک ما / مهین حیدری

 

گفت و گو

الفبای تدبیر / تنظیم گفت‌و‌گو: لیلا صمدی

تعالی شو / تنظیم گفت‌و‌گو: لیلا صمدی

تفکر راهبردی / تنظیم گفت‌و‌گو: لیلا صمدی

عنوان
نویسنده

دکتر عظیم محبی
معاون مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی و دبستانی ، سید محمد طباطبایی
سوادکوه ، مدیر مدرسه ، فاطمه مرادی
دکتر کیومرث جهانگردی
آموزشگاه قرآنی خدیجه کبری (س) ، مریم داودی
رئیس گروه مدیریت آموزشگاهی دفتر متوسه اول ، فوق لیسانس مدیریت آموزشی ، فاطمه مؤمن کیا
مهین حیدری
صفحه ۱ از ۲