عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره ۴. دی ۹۹

یادداشت سردبیر

 نخ تسبیح؛ جایگاه زبان فارسی در هویت ایرانی اسلامی / فرید‌الدین حداد عادل

 

اندیشه

 فارسی شکر است؛ درنگی بر رابطه زبان فارسی با هویت ملی ایرانیان / جعفر ربانی

 یادگار ماندگار؛‌ زبان، مهم ‌ترین مؤلفه هویت ملی / حسن ذوالفقاری

 میراث مشترک / مهرداد زارعی

 هویت و امنیت اجتماعی / حمید هوشنگی

 از تبار مختوم ‌قلی؛ فرهنگ ترکمنی و ارتباط آن با هویت ملی / دکتر بهروز قزل

 شناسنامه ایران؛ مروری کوتاه بر شاهنامه فردوسی / پانیذ منصوری

 نقش هویت در زبان ‌آموزی / بانی نورتون، ترجمه: فاطمه سبقتی

 

گفت و گو

 تیرِ کمان آرش؛ نقش زبان فارسی در ترسیم مرزهای ایرانِ فرهنگی از نگاه دکتر غلامعلی حداد عادل / مصاحبه: فاطمه سبقتی

 

تجربه

 تولید محتوای هویت ‌ساز / فریبا نامداری، چیمن خوشنمای بهرامی

 گلستان ‌خوانی؛ شیوه ‌نامه برنامه گلستان‌ خوانی / حبیب گشتاسبی

 هویت‌ یابی / لیلا فرقانی

• مشاعره در ایرانشهر / عبدالحمید هاشم زهی

عنوان
نویسنده

فریدالدین حداد عادل
جعفر ربانی
مصاحبه: فاطمه سبقتی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، حسن ذوالفقاری
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی استان همدان ، مهرداد زارعی
عضو دبیرخانه کشوری ادبیات فارسی استان کردستان ، دبیر دبیرخانه کشوری ادبیات فارسی استان کردستان ؛ چیمن خوشنمای بهرامی ، فریبا نامداری
استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) ، حمید هوشنگی
استان گلستان ، دکتر بهروز قزل
کارشناس مسئول دوره دوم متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان فارس ، حبیب گشتاسبی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی استان البرز ، پانیذ منصوری
صفحه ۱ از ۲