نمایش شماره

رشد مدیریت مدرسه
شماره ۱۲۵، پاییز ۹۹

یادداشت سردبیر

کروناز / دکتر حیدر تورانی

مدیریت در جهان امروز

مدیر، هادی شبکه دانایی / دکتر علی خلخالی
 
گفت‌وگو

جهش یافته جهش ساز؛ گفت‌وگو با دکتر مریم دلاور درباره تبعات و چالش‌های کرونا و آمادگی مدارس در مواجهه با بحران / ائلدار محمدزاده صدیق

کلاس‌های خالی معلم های شبانه روزی / دکتر زهرا اربابیان

معلم، هم سایه مدیر؛ گفت‌وگو با محمود شیخیان مدیر مدرسه رهیار استان تهران درباره مدرسه، مدیریت و تعامل با معلمان / علیرضا منسوب بصیری

مبانی مدیریت

رهبری تحولی در مدرسه / دکتر حیدر تورانی

علمی کاربردی

چاره اندیشی پس از طوفان؛ مروری بر چگونگی مدیرت بحران کرونا در فرایند یادگیری / دکتر مرتضی مجدفر

نقش من چیست؟؛ خروج از چالش های پساکرونایی در آموزش و پرورش / جلال انوری

تعالی سازمانی به زبان مدرسه؛ مطالعه موردی درباره مدل‌های تعالی سازمانی / فاطمه قائمی

نکته های مدیریتی

مدرسه خودپرداز؛ چالش‌های پیش روی مدرسه و آینده آموزش با نگاه به دوران پساکرونا / فریبا مؤیدنیا

یکپارچه مدیر / علی اصغر صفری فرد

یک نکته از این معنی

تفسیر این دو حرف؛ تأملی روان شناختی و مدیریتی بر بیت معروفی از حافظ / ابراهیم اصلانی

طنز

من فضائل المدیران / مجید درخشانی

گزارش
• مدرسه‌های توان بخش؛ گزارشی از کارگاه آموزش تربیت مدرس برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

رادیو مدرسه؛ سپردن مسئولیت سیستم صوتی مدرسه در ساعت تفریح به دانش‌آموزان مدرسه گریز و پرخاشگر با توجه به علاقه آن‌ها به بازی‌های رایانه‌ای / حسین نقوی شاهکوئی

گل بی خار کجاست؟؛ استفاده صحیح از پیامک و شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی در تقویت دینی دانش‌آموزان و کاهش خشونت و پرخاشگری در آنان / زهرا کمشی کمر

خاطره

خاطره های فرضی / سیدرضا میرقاسمی

پژوهش

زنگ تفریح شاد / فرانک امیدیان، فریبا دانشفرد

کتابخانه

کوزه و دریا، نویسنده: دکتر حیدر تورانی / شهلا فهیمی

هنر اوج گیری، نویسنده: دکتر سعید سعادت / شهلا فهیمی

عنوان
نویسنده

دکتر حیدر تورانی
دکتر علی خلخالی
ائلدار محمدزاده صدیق
دکتر حیدر تورانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
دکتر مرتضی مجدفر
جلال انوری، کارشناس اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی
فریبا مؤیدنیا، دبیر شهرستان خوی
علی اصغر صفری فرد، نویسنده و مدرس اصول بهینه مدیریت
ابراهیم اصلانی، روان شناس تربیتی
صفحه ۱ از ۲

اظهارنظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید