عکس رهبر جدید

نمایش شماره

یادداشت سردبیر
بدون کلام دلیل بیار/ سپیده چمن‌آرا

 
ریاضیات و مدرسه
• چگونه درست بنویسیم؟/ داود معصومی مهوار
تساوی ≠ هم‌نهشتی/ هوشنگ شرقی
چگونه درست محاسبه کنیم؟/ داود معصومی مهوار
بساز، بِبَر کلاس/ هوشمند حسن‌نیا، ایرج نوروزی

 
ریاضیات و مسئله
یک مسئله، چند راه‌حل/ جعفر اسدی گرمارودی
یک معادله توپ/ حسام سبحانی طهرانی، محمد طبیعی
 

گفت‌وگو
کتاب الکترونیک و حفظ منابع محیط زیست/ هوشمند حسن‌نیا


ریاضیات و تاریخ
کرجی/حسام سبحانی‌طهرانی، هوشنگ شرقی

 
ریاضیات و کاربرد
امتیاز قدیم، امتیاز جدید/جعفر اسدی گرمارودی
شیب‌بندی/ قاسم حسین‌قنبری


ریاضیات و محیط زیست
بیلان آب دریاچه/نغمه حاجی‌صادقی، نازنین حسن‌نیا


ریاضیات و بازی
بازی‌های اندرویدی: پِیپِراما/ کیمیا هاشمی
بازی تقارن/ زهره پندی
بازی شمارنده‌ها/ مینا راستی
گزارش ریاضی بازی با بازی‌های ریاضی/ ملیحه بابامحمدی، سپیده چمن‌آرا
معرفی کتاب ریاضی شاد/ جعفر اسدی گرمارودی
 

ریاضیات و سرگرمی
کشتی تِسِئوس/ شراره تقی دستجردی
گره شش و طبل و شش شُل/ محدثه کشاورز اصلانی
جعبه مکعب مستطیلی/ پری حاجی‌خانی
پازلی فکر کنید/ کیمیا هاشمی
ریسمان و مهره سیاه را رها کن/ سپیده چمن‌آرا