شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۵:۵۹

نمایش شماره

رشد آموزش شیمی
شماره ۱۲۷. زمستان ۹۸

عنوان
نویسنده

مهدیه سالارکیا، کارشناس ارشد شیمی آلی
زهرا ارزانی، کارشناس ارشد شیمی آلی و معلم شیمی ناحیه ۲ کرج
افسر علیزاده عظیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
مهین سلطانی، کارشناس ارشد شیمی آلی
فاطمه شفاهی، کارشناس ارشد شیمی معدنی و معلم شیمی سمنان
مطهره‌سادات اشرفی ؛ وحید امانی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، تهران
مهدیه کوره‌پزان مفتخر، دکترای شیمی آلی
محمدجواد بیات، کارشناس شیمی محض
صفحه ۱ از ۲ ۲

اظهارنظر

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید