شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۶:۴۱

نمایش شماره

رشد آموزش جغرافیا
شماره ۱۲۴. پاییز ۹۸

عنوان
نویسنده

مصطفی سهرابلو، دبیر آموزش‌وپرورش شهرستان بیجار
دکتر پیمان کریمی سلطانی، دکتری ژئومورفولوژی، دبیر جغرافیاـ کردستان
مرضیه سعیدی، دبیر جغرافیا و عضو هیئت تحریریه مجله
دکتر محمد طاهرخانی، دبیر دبیرستانهای تاکستان
مهین طالبی اسکندری، کارشناس ارشد جغرافیا ؛ حسین مردانی، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا
فریبا معمار راست، سپیده پورصمد و زینب جوانشیر ؛ دبیران جغرافیای تبریز
دکتر زیبا جمزاد، استاد پژوهش در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور ؛ دکتر فاطمه درگاهیان و دکتر سیدرضا صفوی، استادیاران پژوهش
اشرف‌السادات باقری، دکترای جغرافیا و عضو هیئت علمی بنیاد دایرة المعارف اسلامی
صفحه ۱ از ۲ ۲

اظهارنظر

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید