شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۶:۲۰

نمایش شماره

رشد آموزش شیمی
شماره‌ ۹۴. پاییز ۸۹

سرمقاله: سال جهانی شیمی؛ در پی تاریخ گم شده! / سردبیر
شیمی در بستر تاریخ: دانشمندی با اندیشه‌هایی به امتداد قرن / مهدیه سالارکیا
آموزش با آزمایش: پمپ کردن آب با نیروی بخار / ابراهیم سلیمانی
آموزش شیمی در جهان امروز: جدول تناوبی بسازیم / راضیه بنکدار سخی 
آموزش شیمی در جهان امروز: آموزش شیمی در مقیاس خرد / عباسعلی زمانی و لیلا یوسفی
شیمی از نگاه ژرف: دنیای پروتئین‌ها؛ شگفتی‌آفرینی آمینواسیدها / حسین حذرخانی
شیمی، صنعت و زندگی: در فضای سیناپسی چه می‌گذرد؟ / مهدیه سالارکیا
شیمی، صنعت و زندگی: نانو متخلخل‌ها؛ گزینه‌هایی تازه در ساخت حسگرها / احمدرضا صبا
شیمی، صنعت و زندگی: زعفران؛ طلای سرخ، سرشار از پاداکسنده‌ها / فاطمه شفاهی
شیمی، صنعت و زندگی: چگونه حالت مو تغییر می‌کند؟ / حسن حذرخانی
شیمی، صنعت و زندگی: آیامی‌دانید که آستر مناسب تندی فلفل را فرو می‌نشاند! ؟ / لیلا یوسفی
شیمی، صنعت و زندگی: عطر برنج از چه موادی ناشی می‌شود؟ / سید جعفر هاشمی، فریناز صولت، اعظم منفرد
شیمی در رسانه‌ها:  تازه‌های شیمی / نعمت‌الله ارشدی
شیمی در رسانه‌ها: گزارشی از یک جلسه‌ هیئت تحریریه‌ مجله / آذر حداد ، مهدیه سالارکیا
شیمی در رسانه‌ها: گزارش یک نشست منطقه‌ای / مهدیه سالارکیا
شیمی در رسانه‌ها: گزارشی از یک نشست / اسدالله جعفرآبادی
شیمی در رسانه‌ها: گزارشی از یک جشنواره روش‌های تدریس برتر شیمی مبتنی بر IT / آذر حداد
شیمی در رسانه‌ها: گپی دوستانه با یک معلم / آذر حداد
شیمی در رسانه‌ها: پرسش‌هایی از بخش ۱ کتاب شیمی ۲ / اورنگ باقی
شیمی در رسانه‌ها: نتیجه‌ مسابقه‌ طراحی لوگو برای سال جهانی شیمی
شیمی در رسانه‌ها: نتیجه‌ مسابقه‌ بهترین برگردان

اظهارنظر

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید