عکس رهبر جدید

نمایش شماره

یادداشت سردبیر
بازی با اندیشه ریاضی/ هوشنگ شرقی
ریاضیات و مدرسه
- هشت و طبل و چهارلنگه/ محدثه کشاورز اصلانی، سعید شکوری
- شیر و خط های (تقریباً) مساوی/ هوشمند حسن نیا
گفت و گو
- یک پیشنهاد مجازی/ هوشمند حسن نیا
ریاضیات و مسئله
- تب تابستان/ دل آرام بیدآباد، محمد علیزاده
- بستنی کی از قیف سرریز میشود؟/ داود معصومی مهوار
- یک مسئله و چند راه حل/ جعفر اسدی گرمارودی
- بِزَن، بِکش، اِثبات کن!/ محدثه کشاورز اصلانی
از میان نامه ها
- عددهای اول، عددهای بیقاعده/ علی رضائی آدریانی
ریاضیات و بازی
- بازی های اندرویدی: فیل گرید/ کیمیا هاشمی
ریاضیات و کاربرد
- سلطانیه، داربست و مرمّت/ نازنین حسننیا، شادی رضائی
- خط سیاق، یادگاری از دوران کهن/ فاطمه بنیادی، علیرضا بنیادی
- آقای گل و آمار/ جعفر اسدی گرمارودی
ریاضیات و تاریخ  
- لئوناردو ساده کرده کار سخت؛ با تناسب کاشته ده ها درخت/ هوشنگ شرقی، حسام سبحانیطهرانی
- گزارش قبل از بریدن/ سپیده چمن آرا
ریاضیات و سرگرمی
- شیش هشتای انگشتی/ نازنین حسن نیا، سیدمهدی بشارت
- بستنی کاغذی/ پری حاجیخانی
- ماجراهای پشت پرده (قسمت آخر): دوئل سمی!/ حسام سبحانی طهرانی، داود معصومی مهوار
- پازلی فکر کنید/ محدثه کشاورز اصلانی
- تاس های فریبکار/ مترجمان: شراره تقی دستجردی، فاطمه احمدپور
- باز کردن بی بریدن/ سپیده چمن آرا