عکس رهبر جدید

نمایش شماره

یادداشت سردبیر
مثلث جنجالی/ هوشنگ شرقی
ریاضیات و مدرسه
• هم نشینی شَمسه و چَلیپا/ محدثه کشاورز اصلانی، سعید شکوری
• معروف های فریبکار/ هوشمند حسن نیا
• گفت و گو طلای ریاضی در جواهرسازی/ سپیده چمن آرا، هوشنگ شرقی
ریاضیات و مسئله
• یک مسئله و چند راه حل/ جعفر اسدی گرمارودی
• یک نان سنگک، چند دانه گندم؟ / داود معصومی مهوار
• بِزَن، بِکش، اِثبات کن!/ محدثه کشاورز اصلانی
• معرفی کتاب آلیس در سرزمین معما/ جعفر ربّانی
ریاضیات و بازی
بازی های اندرویدی: جورچین ۱۵/ کیمیا هاشمی
ریاضیات و کاربرد
• سلطانیه، گنبد دو طاق/ نازنین حسن نیا، شادی رضائی
• بالا رفتن با لوزی/ حسین نامی ساعی
• دختران فوتسالی، بالای جدول آماری/ جعفر اسدی گرمارودی
ریاضیات و تاریخ
درخت و کشتی تو یه خط، تالس و یک میله فقط/ حسام سبحانی طهرانی، هوشنگ شرقی
گزارش
بازی، شادی، ریاضی/ سپیده چمن آرا
ریاضیات و سرگرمی
• از مربع تا چلیپا/ پری حاجی خانی  
• ماجراهای پشت پرده (قسمت دوم): فرار بزرگ/ حسام سبحانی طهرانی، داود معصومی مهوار
• پازلی فکر کنید/ محدثه کشاورز اصلانی
• کندوهای جادویی/ ترجمه و اقتباس: فاطمه احمدپور، شراره تقی دستجردی
• حلقه گیر افتاده/ سپیده چمن آرا

عنوان
نویسنده

سعید شکوری ، محدثه کشاورز اصلانی
هوشمند حسن نیا
جعفر اسدی گرمارودی
داود معصومی مهوار
محدثه کشاورز اصلانی
شادی رضائی ، نازنین حسن نیا
صفحه ۱ از ۲