عکس رهبر جدید

نمایش شماره

یادداشت سردبیر

پریدن از مانع/ سپیده چمن ‌آرا

گفت ‌و گو

الگوریتم‌ ها در جیب شما چه می ‌کنند/ نازنین حسن ‌نیا

فراخوان

فراخوان دهمین دوره جشنواره عکس رشد

ریاضیات و مدرسه

• ریاضی در جاده/ زهره پندی

• با نمودارهای میله ‌ای بیشتر کار کنیم/ محدثه کشاورز اصلانی

• راه ‌هایی که به میانگین ختم می ‌شود/ جعفر اسدی ‌گرمارودی

• مقطع بزنیم: بخش دوم/ سید مهدی بشارت

ریاضیات و کاربرد

• ترکیب کن، قالب کن/ سپیده چمن ‌آرا

• آچار فرانسه علوم دیگر/ حسین نامی ساعی

• نمودار شاخه‌ای/ جعفر اسدی‌ گرمارودی

ریاضیات و تاریخ

•ختم اعداد/ حسام سبحانی طهرانی

ریاضیات و مسئله

• یک مسئله چند راه‌ حل/ داود معصومی ‌مهوار

• با هم مسئله را حل کنیم/ جعفر اسدی ‌گرمارودی

• همه راضی از تقسیم/ هوشنگ شرقی

از میان نامه‌ها

گزارش

اعداد حقیقت دارند/ سپیده چمن ‌آرا

ریاضیات و بازی

• بازی‌ های اندرویدی: هوکاس/ زهرا صباغی، کیمیا هاشمی

• پازل حل کنیم/ محدثه کشاورز اصلانی

ریاضیات و سرگرمی

• به هزار نمی‌ رسیم/ شراره تقی ‌دستجردی

• جادوگری کاغذی/ پری حاجی ‌خانی

ریاضیات و محیط‌ زیست

از زباله ‌ها آمار بگیرید/ ژما جواهری‌ پور

مسابقه ریاضیات و محیط‌زیست برهان: شماره هشتم

عنوان
نویسنده

سپیده چمن ‌آرا
زهره پندی
سپیده چمن ‌آرا
حسین نامی ساعی
جعفر اسدی‌ گرمارودی
حسام سبحانی طهرانی
داود معصومی ‌مهوار
صفحه ۱ از ۲