عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره ۵. بهمن ۹۶

یادداشت سردبیر
ـ مدرسه‌ای برای زندگی و کار/ محمد عطاران
اندیشه
ـ نگاه کارآفرینی/ بهناز پورمحمد
ـ بیز- ورلد (BIZ world) دنیای کوچک کسب و کار/ محمد امین اسپروز
ـ قصه‌گویی دیجیتال در جهت توسعه فرهنگ کارآفرینی/ مهدی فریمانی
ـ چگونه کارآفرینی «نکنیم»/ عبدالعظیم کریمی
تجربه
ـ آموزش کارآفرینی در سرزمین طلای سرخ/ امید مهرابی
ـ کارآفرینی تلفیقی/ مطهره رضوانی
ـ من و شهر من/ فریبا موسوی‌زاده
ـ پشتیبانی از کارآفرینی در مدرسه/ محمد‌علی اسماعیل‌زاده اصل، سروش جهان‌زاد
ـ حلقه مفقوده پیوند آموزش و اشتغال/ اعظم پویان
ـ اولین درآمد من/ فریده جعفری
ـ فرصت‌شناسی/ نیلوفر مرتضی‌نژاد
ـ کارآفرینی، یک واحد اختیاری/ مطهره رضوانی
ـ «رکاد»؛ گزارشی از رویداد کارآفرینی دانش‌آموزی/ جمیل نیک‌اندیش
طنز
ـ آخه کارآفرینی هم شد کار/ رویا صدر
پیشخوان
ـ تا افلاتون با آمال/ زینب گلزاری
ـ هزار راه نرفته/ علی ترقی‌جاه، سیده سوده شبیری
ـ کارآفرینی در کتب درسی با رویکرد مهارت‌آموزی/ فائزه سادات ابراهیمی

عنوان
نویسنده

مترجم: محمد امین اسپروز
مطهره رضوانی
فریبا موسوی‌ زاده
سروش جهان‌ زاد ، محمد‌علی اسماعیل‌ زاده اصل
زینب گلزاری
صفحه ۱ از ۲