عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد فناوری آموزشی
شماره ۴. دی ۹۶

یادداشت
ـ توجه همزمان به قوت‌ها و ضعف‌های دانش‌آموزان/ احمد شریفان
تبیین تکنولوژی آموزشی و پداگوژی
ـ یادگیری تحولی، تحولی در یادگیری/ فرخ فیضی
ـ یادگیری موقعیتی/ سوسن بالغی‌زاده
کاربرد تکنولوژی آموزشی
ـ نیم‌نگاهی به کتاب گویا و کاربرد آن در آموزش‌وپرورش ـ شنیدنی‌های خواندنی!/ معصومه شریف
ـ پنج راهکار در یادگیری مشارکتی/ ترجمه مینا سلیمی
طراحی و تولید برنامه‌ها، مواد و وسایل آموزشی
ـ الگویی جدید از یادگیری مجازی/ محمد هاشمی
ـ تداخل امواج نوری/ فاطمه شهزادی
ـ طراحی آموزشی با تأکید بر خودراهبری ـ همه با هم در مسیر یادگیری/ لیلا سلیقه‌دار، هاله صفرزاده
پژوهش و نوآوری
ـاقدام‌پژوهی در کلاس درس علوم ـ گزارش یک تجربه موفق پژوهشی/ احمد شریفان
ـ راهبردهای آموزشی برای تدریس موفق/ رضا کاوسی
تکنولوژی و مدیریت یادگیری
ـ آموزه‌هایی در حوزه چندرسانه‌ای‌های آموزشی/ فرخ‌لقا رئیس‌ دانا
ـ مدیریت لذت‌ یاددهی/ حمیدرضا غلامرضایی، سمیرا نجارصادقی
خبر و اطلاع‌رسانی
ـ از یزد پرسیدیم در شهرمان جواب گرفتیم/ محمدحسین دیزجی
ـ معرفی کتاب/ فرناز بابازاده
ـ تفریح با محاسبات شگفت‌انگیز/ محمدحسین‌ دیزجی
آموزه‌های تربیتی و فرهنگی
ـ ارزش دانشمندان در جامعه ـ پایداری و بقای علم/ جعفر ربانی
ما و خوانندگان
ـ پاسخ تصویر و تفسیر
ـ جدول محتوای مجله رشد تکنولوژی آموزشی در سال ۹۳ ـ۱۳۹۲