عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش ابتدایی
شماره ۴. دی ۹۶

سرمقاله

تغییر بنیادی در بنیاد اصلی/ علیرضا متولی

تقویم ماه

کت جادویی معلم

مدیریت ارتباط در کلاس درس/ نوشته جِنی مککِی/ ترجمه: حبیب یوسف‌زاده

یادداشت

کتاب‌های الکترونیک در مدارس ابتدایی/ ترجمه: دکتر نیره شاه‌محمدی

برنامه درسی

ـ ریاضی/ گسترش مفاهیم تفکر جبری در ریاضیات ابتدایی/ سپیده چمن‌آرا

ـ تربیت‌بدنی/ معرفی بسته آموزشی تربیت‌بدنی در دوره ابتدایی/ دکتر محسن حلاجی، طیبه ارشاد

سلامت

ایمنی و پیشگیری از آسیب در ورزش/ دکتر محسن وحدانی

تجربه مادرانه

به من رأی بدید!/ کبری محمودی

گفت‌ و گو

کار معلم، بَرهَم زدن اقناع است (پای صحبت دکتر عبدالعظیم کریمی)/ نصرالله دادار

نوشتار

ـ راهبردهای تقویت مهارت‌های فراشناختی در فراگیرندگان/ محسن خاورزاده

ـ دام رقابت و آسیب‌های آن در دوره ابتدایی/ سیدروح‌الله پناهنده، تهمینه افراشته

ـ آموزش مهارت‌های زندگی با هوش‌های چندگانه؛ فرهنگ صلح/ بهرام قاسمی‌نژاد

آموزش چند پایه

از آموزش برای همه تا توسعه کیفیت آموزش‌وپرورش/ مرضیه کهندل

گزارش

اقدام‌پژوهی راهی برای بالندگی/ دکتر صغری ملکی

خاطره ـ تجربه

ام‌بنین نبی‌پور

مدرسه زیبای من

اعلام اسامی برندگان

همراهان

عنوان
نویسنده

نوشته جِنی مککِی/ ترجمه: حبیب یوسف‌زاده
ترجمه: دکتر نیره شاه‌محمدی
کبری محمودی
تهمینه افراشته ، سیدروح‌الله پناهنده
صفحه ۱ از ۲