عکس رهبر جدید

نمایش شماره


یادداشت سردبیر

بازی، ریاضیات و بازی‌های ریاضی/ سپیده چمن‌آرا

ریاضیات و مدرسه

ـ وضعیت تحصیلی کدام مدرسه بهتر است؟/ هوشمند حسن‌نیا

ـ آزمایشگاه احتمال/ زهرا صباغی

ـ جادوی اعداد/ پوریا ایروانی

ـ بگرد و پیدا کن!/ جعفر اسدی گرمارودی

ـ تقارن‌های سه‌بُعدی/ سیدمهدی بشارت

ـ کشف بزرگ/ شراره تقی دستجردی

ریاضیات و کاربرد

ـ کتاب در سبد مصرفی خانواده/ سپیده چمن‌آرا

ـ با بردار خانه را گرم کنیم/ داوود معصومی مهوار

معرفی كتاب

حکیم نیشابور/ جعفر ربانی

ریاضیات و تاریخ

ـ کشف راز داوینفی (بخش دوم)/ حسام سبحانی طهرانی

ـ سرای خرد/ حسین یوزباشی

ریاضیات و بازی

ـ نبرد کشتی‌ها/ محدثه کشاورز اصلانی

ـ عددسازی شانسی/ سبا دهقان

ـ پازل بیشتر حل کنیم!

ریاضیات و مسئله

ـ کی می‌تونه حل کنه؟/ آمنه ابراهیم‌زاده طاری

ـ پاسخ کی می‌تونه حل کنه؟ + پاسخ پازلی فکر کنید

ریاضیات و سرگرمی

ـ خداحافظی با عمو/ هوشنگ شرقی

ـ گل‌های مارپیچ/ آمنه ابراهیم‌زاده طاری

ـ ستاره‌های کِپلِری/ محبوبه رمضانی، حمید قراکوزلی

معرفی سایت


چندوجهی‌های کاغذی/ زهرا صباغی

ریاضی‌دانان ایرانی

خیام نیشابوری/ نازنین حسن‌نیا/ رو و پشت جلد

ریاضیات و محیط‌زیست ما

ـ تنوع زیستی جانوری ایران از دریچه آمار/ ژما جواهری‌پور

ـ کره زمین و هفت میلیارد رؤیا/ ژما جواهری‌پور/ صفحات داخل جلد

عنوان
نویسنده

زهرا صباغی
پوریا ایروانی
جعفر اسدی گرمارودی
آمنه ابراهیم‌زاده طاری
حسام سبحانی طهرانی
صفحه ۱ از ۳