نمایش شماره

رشد آموزش علوم اجتماعی
شماره ۷۳. بهار ۹۶

سرمقاله
ـ سواد رسانه‌ای درس زندگی اکنون و آینده/ فریبرز بیات

برنامه درسی و آموزشی علوم اجتماعی
ـ ناگفته‌های یک کتاب/ دکتر میترا دانشور
ـ صـورت‌مسئله را پاک نکنیم !  (میزگرد نقد کتاب تفکر و سوادرسانه‌ای)/  بهاره جلالوند
ـ از رویا تا واقعیت/ سیدغلامرضا فلسفی
ـ کشاکش تغییرات کتاب‌ها و تفسیرهای معلمان (میزگردی با دبیران علوم‌اجتماعی استان گیلان)/  محمود اردوخانی
ـ محافظه‌کاری ممنوع!/ دکترمحمود امانی طهرانی

دانش نوین اجتماعی
ـ چشمی به ساختار و چشمی به عامل/ غلامحسین کرمی
ـ مطالعات اجتماعی در بستر تحولات جهانی/ دکتر نیره شاه‌محمدی
ـ آسیب‌شناسی نظریه‌پردازی درباره جامعه ایران / دکتر حمیدرضا جلائی‌پور
ـ پارادایم‌های جامعه‌شناسی مدرن (درس گفتاری از دکتر محمدتقی ایمان)
ـ زبان و علوم اجتماعی/ دکتر فرهنگ ارشاد
ـ معرفی کتاب/ جعفر ربانی

دانش اجتماعی بومی
ـ افزایش سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان/ دکتر اکرم عینی
ـ جایگاه علوم انسانی در هدایت تحصیلی/ فاطمه شفیع‌زاده برمی
ـ از چاله به چاه/ مهین طالبی اسکندری
ـ پژوهش در کلاس درس/ سعید نریمانی، فرحناز فرخی