نمایش شماره

رشد مدیریت مدرسه
شماره ۱۱۵. بهار ۹۶

سرآغاز
ـ انجام درستِ کار نادرست!/ دکتر حیدر تورانی
گفت‌وگو
ـ تعامل ناهم‌تراز (گپ و گفتی با دکتر خسرو باقری)/ سمانه آزاد
نکته‌های مدیریتی
ـ رهایی یا رام‌سازی/ دکتر عبدالعظیم کریمی
علمی ـ کاربردی
ـ ریشه‌های معنویت در نظریه‌های نوین مدیریت/ دکتر محمدحسن حسنی شلمانی
نکته‌های مدیریتی
ـ مدیریت اجاره‌ای! معصومه داداشیان
مبانی مدیریت
ـ سندروم‌های مدیریت/ دکتر علی خلخالی
گزارش
ـ دورنمایی از نظام آموزشی جدید نداریم/ سمانه آزاد
علمی ـ کاربردی
ـ کارنامه با زبان خوش/ ابراهیم اصلانی
ـ صداهای خاموش تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش/ دکتر سیدمحمد حسین حسینی
ـ مدیریت خود، شاه کلید تعالی سازمانی/ الهه شیرخدا
گفت‌وگو
ـ شم مدیریت در مدرسه نامرئی/ نصرالله دادار
علمی ـ کاربردی
ـ مدیر و مهارت برقراری ارتباط مؤثر/ دکتر حیدر تورانی
ـ مدیریتX یا Y؟!/ دکتر مرتضی مجدفر، مهتاب صفرزاده خسروشاهی
تجربه‌های مدیریتی
ـ ۴۵ روز طلایی با ۲۰ تا ۲۰!/ دکتر مرتضی مجدفر
مبانی مدیریت
ـ مدیر بودن کافی نیست!/ دکتر شمسی نامی
تجربه‌های مدیریتی
ـ ارتباط پایدار مدیران و معلمان/ دکتر لیلا سلیقه‌دار
علمی ـ کاربردی
ـ نکته‌های کنکوری در گزینش مدیران!/ خجسته آذرهوش
پژوهش
ـ کاهش ولع دانش‌آموزان به فضای مجازی/ زاهد احمدزاده
علمی ـ کاربردی
ـ انگیزاننده‌هایی برای کتاب‌خوانی/ نوشین سادات محمود‌پور
ـ لامپ‌های کم‌مصرف در مدرسه/ الهه ایزدبخش
تجربه‌های مدیریتی
ـ زنگ صبحگاه/ عبدالحسن میرزایی
کتاب‌خانه مدیریت مدرسه/ شهلا فهیمی

اظهارنظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید