عکس رهبر جدید

نمایش شماره

یادداشت سردبیر
ریاضیات به‌دردبخور، ریاضیات به‌دردنخور/ سپیده چمن‌آرا
ریاضیات و مدرسه
نقشه گنج اصفهان/ زهره پندی
غربالی برای عددهای اول/ بهزاد اسلامی مسلّم
حدس درست برای رمز چمدان/ هوشمند حسن‌نیا
راز اعداد متقارن/ شراره دستجردی
ریاضیات و کاربرد
این زمین چند من است؟/ قاسم حسین قنبری
استاد عین‌الله پله می‌سازد/ داود معصومی مهوار
مدیریت پول توجیبی/ سپیده چمن‌آرا
معرفی سایت
شبکه ملی مدارس در رشد برهان/ زهرا صباغی
ریاضیات و تاریخ
آخرین فی‌پی/ حسام سبحانی طهرانی
ریاضیات و بازی
چندضلعی‌های عجیب/ محمود داورزنی
با هم به پیش/ آمنه ابراهیم‌زاده طاری
از میان نامه‌های شما
ایده‌های متین
ریاضیات و مسئله
کی می‌تونه حل کنه؟/ آمنه ابراهیم‌زاده طاری
پاسخ کی می‌تونه حل کنه؟/ پاسخ پازلی فکر کنید
گزارش
وزنه 19 کیلویی رهیاری‌ها کجاست؟/ محدثه کشاورز، زهره پندی، بهزاد اسلامی
ریاضیات و سرگرمی
عمو از وسط کاغذ رد می‌شود/ هوشنگ شرقی
چندوجهی‌های پایدار/ محبوبه رمضانی، حمید قراکوزلی
بدون چسب هرم ناقص بسازیم/ داود معصومی مهوار
ریاضی‌دانان ایرانی
ابوبکر محمد الکرجی/ نازنین حسن‌نیا/ رو و پشت جلد
ریاضیات و محیط‌ زیست ما
زیست‌بوم و نمودار وِن در مجموعه‌ها/ ژما جواهری‌پور/ صفحات داخل جلد

عنوان
نویسنده

زهره پندی
بهزاد اسلامی مسلّم
هوشمند حسن‌نیا
شراره دستجردی
قاسم حسین قنبری
داود معصومی مهوار
سپیده چمن‌آرا
حسام سبحانی طهرانی
محمود داورزنی
صفحه ۱ از ۲