عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره ۷. فروردین ۸۹

یادداشت سردبیر: عدالت آموزشی در عصر دیجیتال
ص 2
علمی: شکاف دیجیتالی و نابرابرای‌های آموزشی
دکتر محمد عطاران  ص 4
آموزش: .comخانواده‌ی آقای هاشمی.www
سیده فاطمه شبیری   ص 9
تجربه: مشکلات تهیه‌ی خبرنامه‌ی مدرسه
شیوا همتی  ص 13
معرفی کتاب: نقشی بر سنگ
محمدرضا معینی    ص 16
طنز: در دهکده‌ی جهانی
رویا صدر    ص 17
معرفی نرم افزار: روستاهای شگفت‌انگیز
الهه دلجو    ص 18
گزارش: کوچه‌ی مهر
اعظم لاریجانی   ص 20
تجربه: تجربه‌های جهانی رایانه
شیبا ملک    ص 22
تجربه: بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
منصوره فروزان   ص 24
آموزش: مترجم گوگل
فروغ کشوری عابد   ص 26
آموزش: ثبت تغییرات متن در ورد
احسان مظلومی   ص 28
معرفی نرم‌افزار: باستان‌شناسی قرآن کریم
منصوره فروزان    ص 30
تجربه: عیدانه
بتول عباسی   ص 32