عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره ۶. اسفند ۸۸

یادداشت سردبیر: آموزش در میدان بازی
دکتر محمد عطاران
علمی: رایانه و بازی
تجربه: شبیه‌سازی شهر
احسان طوفانی نژاد  
آموزش: .comخانواده‌ی آقای هاشمی.www
سیده فاطمه شبیری  
طنز: شازده کوچولو و بازی‌های رایانه‌ای
رویا صدر   
معرفی نرم‌افزار: بازی‌های برگزیده
نرگس معینی  
گفت‌وگو: بچه‌ها اصلاً بازی نکنند؟!
زینب گلزاری 
علمی: قصه‌گویی دیجیتال
محمد عطاران 
معرفی سایت: بازی در اینترنت
مریم‌السادات امامی   
معرفی کتاب: بازی‌های ویدیویی ـ رایانه‌ای
عابده بهمن‌پور   
تجربه: رایانه به‌جای ماشین حساب
بتول عباسی  

عنوان
نویسنده

دکتر محمد عطاران
احسان طوفانی‌نژاد
سیده فاطمه شبیری
بتول عباسی حاجی‌آبادی