عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره‌ ۴. دی ۸۸

یادداشت سردبیر: درس خواندن در خارج از خانه‌ی مادری
ص 2
گفت‌وگو: دانشکده‌ی مجازی علوم حدیث
بهناز پورمحمد   ص 3
علمی: کلاس ابتدایی با رایانه یا بدون آن؟
دکتر محمد عطاران  ص 6
طنز: دل‌شکایت‌های یک دانش‌آموز
نرگس اخیانی    ص 9
آموزش: .comخانواده‌ی آقای هاشمی.www
سیده فاطمه شبیری   ص 10
تجربه: درس شیرین ریاضی
بتول عباسی حاجی‌آبادی        ص 13
تجربه: باستان‌شناسی در موهنجودرو
منصوره فروزان  ص 14
علمی: فناوری امروز یا فردا؟
علیرضا منسوب‌بصیری   ص 16
علمی: رایانه در دبستان
زهره کرمی     ص 18
گزارش: یک سوزن به خود!
شیبا ملک   ص 22
تجربه: من، رایانه و دانش‌آموزانم
معصومه شیخ‌الاسلامی  ص 24
آموزش: ارائه‌ی موضوع، باز هم جذاب‌تر
حسن خطیبی   ص 26
معرفی نرم‌افزار: اصلاح متن در کم‌ترین زمان
احسان مظلومی     ص 30