عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره ۲. آبان ۸۸

یادداشت سردبیر: از کتاب‌خوان تا کتاب‌خوان
ص 2
علمی: روایت‌های کوچک، تجربه‌های ماندگار (2)
خدیجه صفرنواده، محمد عطاران   ص 3
تجربه: مسابقه در کلاس
منصوره فروزان   ص 6
آموزش: .comخانواده‌ی آقای هاشمی.www
سیده فاطمه شبیری   ص 8
آموزش: پست الکترونیکی
سیده فاطمه شبیری   ص 8
تجربه: هدیه‌ای برای تمام فصول
شیبا ملک  ص 13
علمی: مدارس فردا، دانش‌آموزان آینده‌ساز/آینده‌پژوهی
علیرضا منسوب‌بصیری   ص 14
آموزش: تایپ فارسی
زینب گلزاری    ص 16
آموزش: فراتر از زمین
معصومه بحرگرد نیکو    ص 18
آموزش: چگونگی درست کردن کلیپ
معصومه بحرگرد نیکو    ص 18
معرفی کتاب: مقدمه‌ای بر اصول و معیارهای ارزشیابی نرم‌افزارهای آموزشی
زینب آشنا   ص 21
معرفی سایت: کنجکاو
الهه دلجو  ص 22
معرفی وبلاگ: قیل و قال مدرسه
مریم‌السادات امامی   ص 8
طنز: زمان در جزیره‌ها تیک‌تاک نمی‌کند!
نرگس اخیانی   ص 24
معرفی نرم‌افزار: لغت نامه‌ی دهخدا با یک کلیک
کورش کرمی    ص 26
تجربه: از توپ بازی تا اینترنت
بتول عباسی حاجی‌آبادی   ص 28
آموزش: مروری بر نرم‌افزار تولید محتوای الکترونیک
حسن خطیبی  ص 29