عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

محمد

عطاران

دکترا

برنامه‌ریزی درسی

سردبیر

اطلاعات بیشتر

مقالات علمی چاپ شده درمجلات علمی و پژوهشی: ـ «نوجوانی و هویت شبکه‌ای»، نشریه‌ی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و تابستان 82. ـ «علیت و اخلاق از منظر کانت و غزالی»، تربیت اسلامی، شماره‌ی 2، تابستان 79. ـ «اندیشمندان تعلیم و تربیت»، نمای تربیت، دوره‌ی جدید، جلد دوم، ترجمه مقاله، 1382. ـ «بررسی تأثیر ساخت چند رسانه‌ای توسط دانش‌آموزان در میزان یادگیری آن‌ها در درس علوم پنجم ابتدایی»، با همکاری زهره کرمی، فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، شماره‌ی دوم، 1385. ـ «چارچوب نظری برنامه‌های درسی تربیت معلم در عصر فناوری اطلاعات»، با همکاری دکتر کیامنش و محسن آیتی، فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی انجمن مطالعات برنامه‌ی درسی ایران، شماره‌ی سوم، 1385. فهرست مقالات چاپ شده در مجامع علمی: ـ «جهانی شدن، فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت»، سمینار مهندسی اصلاحات در تعلیم و تربیت، پژوهشکده‌ی تعلیم و تربیت، 1383. ـ «جهانی شدن و تحول مفهوم اوقات فراغت»، اولین همایش ملی جوانان و اوقات فراغت، 1381. ـ «تحلیل رویکردهای نقادانه بر توسعه‌ی فناوری اطلاعات»، همایش برنامه‌ی درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران،1382. ـ «استانداردهای آموزش فناوری اطلاعات به معلمان»، اولین همایش علمی استاندارد و استانداردسازی معاونت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش،1383. ـ «مدرسه‌ی فردا»، سومین همایش فناوری آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1383. ـ «جهانی شدن و پیامدهای آن بر اهداف تعلیم و تربیت»، اولین همایش ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت، دانشگاه تهران، 1383. ـ «شبکه‌ی مدرسه؛ رویکردی غیر متمرکز به برنامه‌ریزی درسی»، پنجمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، با همکاری دکتر حسین‌نژاد و امین عظیمی، 1384. ـ «تأثیر جهانی شدن و جهت گیری‌های آینده برنامه‌ریزی درسی در نظام‌های متمرکز»، پنجمین همایش انجمن مطالعات برنامه‌ی درسی ایران،با همکاری رضوان حکیم‌زاده، 1384. ـ «دانشگاه مجازی، بازخوانی روایت‌های موجود»، اولین همایش یادگیری الکترونیکی، دانشگاه زنجان، 1385. ـ «فناوری اطلاعات در برنامه‌ی درسی دوره‌ی ابتدایی»، ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه‌ی درسی ایران، 1385. - "Development Status in Iran's Educational System", The Second World Curriculum Studies Conference: Tamper; Finland, A Study of IT's, 2006. طرح‌های تحقیقاتی: ـ تدوین الگوی طراحی سایت مشاوران مدارس ایران، 1381. ـ توسعه فناوری اطلاعات در دبیرستان‌های جزیره کیش، 1381. ـ تدوین استانداردهای طراحی و تولید چند رسانه‌ای‌های آموزشی، 1382. ـ تدوین راهبردها و سیاست‌های توسعه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش، 1383. کتاب: ـ آرای مربیان بزرگ مسلمان درباره‌ی تربیت کودک ؛ انتشارات مدرسه، 1366. ـ روان‌شناسی کودکان محروم از پدر؛ انتشارات تربیت، 1370. ـ فلسفه‌ی تعلیم و تربیت معاصر؛ انتشارات محراب قلم، 1376. ـ جهانی شدن فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت؛ موسسه‌ی فرهنگی آفتاب مهر، 1381. ـ فناوری اطلاعات، بستر اصلاحات در تعلیم و تربیت؛ موسسه‌ی توسعه‌ی فناوری آموزشی مدارس هوشمند، 1383. ـ یادگیری الکترونیکی در قرن 21؛ موسسه‌ی توسعه‌ی فناوری آموزشی مدارس هوشمند، 1383. ـ آموزش علوم دوره‌ی ابتدایی مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ انتشارات محراب قلم، 1383. ـ پروژه‌های چند رسانه‌ای در کلاس درس (راهنمای طراحی و ارزشیابی)؛ انتشارات دانشگاه رایانه‌ای ایران، 1383. ـ رایانه و تعلیم و تربیت، 1385. عناوین پایان نامه‌های تحت راهنمایی مقطع کارشناسی ارشد: ـ تدوین استانداردهای آموزش مجازی و ارائه الگو،، مریم فتحی، 1383. ـ مبانی معرفت شناسی ساخت گرایی و دلالت‌های آن در آموزش علوم، شیبا ملک، 1383. ـ ارزیابی طرح توسعه توانمندی معلمان در به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات از نظر شرکت‌کنندگان دوره در شهر تهران در سال تحصیلی83-1382، مرجان لرکیان، 1383. ـ مبانی معرفت شناختی تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر بصیرت گرایی، بتول محمدی،1383. ـ مطالعه تطبیقی نظریه‌های کانت و امام محمد غزالی درباره‌ی تربیت دینی،زینب اصغری، 1383. ـ تأثیر جهانی شدن بر تعلیم و تربیت، مادح دستمرد، 1382. ـ تبیین آثار فناوری اطلاعات بر تعلیم و تربیت از منظر فلسفی ـ تربیتی. ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر شناخت، منابع و فرایند کسب آن. ـ ارزیابی مدارس هوشمند (مطالعه موردی دبیرستان آبسال). عناوین پایان نامه‌های تحت راهنمایی و مشاوره مقطع دکتری: ـ نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های درسی تربیت معلم و ارایه یک الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، محسن آیتی، تربیت معلم، 1385. ـ بررسی هستی شناسانه‌ی تجلی و تجربه واقعیت از راه فناوری اطلاعات و نقش آن در دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اگزیستانسیالیسم، تربیت معلم، 1385.

ـ برنده مقاله منتخب اولین همایش آموزش الکترونیکی، ایران، شورایعالی اطلاع رسانی، 1382.

ـ عضو هیأت علمی گروه بنیادهای آموزش و پرورش (استادیار پایه 20). ـ مدیر گروه علوم اجتماعی. ـ معاون دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی. ـ معاون موسسه‌ی تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم. ـ مدیر گروه بنیادهای آموزش و پرورش. ـ معاون پژوهشی دانشکده‌ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم. ـ عضویت در مجامع علمی و پژوهشی. ـ عضو هیأت مدیره انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران. ـ عضو انجمن ایرانی تعلیم و تربیت. ـ عضو شورای پژوهشی دانشگاه، 1378 تا 1380. ـ سردبیر نشریه رشد مدرسه‌ی فردا، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، وزارت آموزش و پرورش، از سال 1383.