عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

مسعود

فیاضی

دکترا

مدیر کل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / مدیرمسئول مجلات رشد

اطلاعات بیشتر

• کتاب‌ها: ـ اصول فقه و هرمنوتیک فلسفی / سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ـ پیرامون فلسفه اصول فقه/ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ـ مسئول تیم تولید مجموعه ۱۵ جلدی مهارت‌های فعالیت‌های فرهنگی در مهارت‌های: ۱. اداره یک گروه ۲. سخنرانی ۳. اداره یک تشکیلات ۴. مناظره ۵. نقد ۶. مصاحبه خبری ۷ . روزنامه نگاری ۸. مصاحبه پرسنلی سازمانی ۹. مدیریت بحران ۱۰. ارتباط تلفنی ۱۱. حل تعارض ۱۲. تهیه یک گزارش ۱۳. اداره یک کلاس ۱۴. مبارزه با جاسوسی ۱۵. مقابله با عملیات روانی / کانون اندیشه جوان • مدیریت علمی، تألیفی و اجرایی ۳۲ جلد از کتابچه¬های فکری کم حجم سلسله مشق آزاد در موضوعات: ۱. ازدواج دانشجویی ۲. حقوق زن (دو جلد) ۳. رابطه پسر و دختر ۴. صادق هدایت ۵. جبران خلیل جبران ۶. علی شریعتی ۹. محمد مصدق ۱۰. امام خمینی ۱۱. مقام معظم رهبری ۱۲. احمد شاملو ۱۳. مهدی هاشمی ۱۴. روشنفکری دینی ۱۵. نسبی گرایی ۱۶. پائولو کوئیلو ۱۷. سید جلال آل احمد ۱۸. میلان کوندرا ۱۹. اسلام و توسعه ۲۰. امامت ۲۱. دعا ۲۲. وهابیت ۲۳. دفاع مقدس ۲۴. امتحان ۲۵. انقلاب‌های رنگی ۲۶. انقلاب اسلامی ۲۷. ولایت فقیه ۲۸. بهائیت ۲۹. وحی، پیامبر و تجربه دینی ۳۰. امریکا و ایران ۳۱. سیر و سلوک ۳۲. خاتمیت و شبهات / چاپ اول موسسه انتشارات امیرکبیر / چاپ دوم به بعد کانون اندیشه جوان مقاله‌‌ها: • ماهیت احکام امضایی از رهگذر بررسی تطبیقی آراء امام خمینی و مرحوم غروی اصفهانی / مجله حقوق اسلامی اسلامی، شماره ۳۴ • تفاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت با قیاس / مجله حقوق اسلامی، شماره ۴۲ و کنگره علوم انسانی اسلامی سال ۹۳ • مسئولیت مدنی در احسان جمعی با همکاری دکتر محمود حکمت نیا / مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد • مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه با همکاری دکتر محمود حکمت نیا / چاپ شده در مجله حقوق اسلامی • ماهیت احکام امضایی / چاپ شده در مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد • کارکردگرایی در موضوعات عرفی احکام شرعی / چاپ شده در مجله حقوق اسلامی، شماره ۴۸ • بررسی تطبیقی مبانی الاهیاتی هرمنوتیک روشی و اصول فقه / چاپ شده در مجله ذهن، شماره ۶۵ • معناشناسی شلایر ماخر / مجله قبسات • هرمنوتیک روش شناختی و علوم انسانی / چاپ شده در مجله قبسات، شماره ۸۷ • پدیدارشناسی تنها روش هرمنوتیک فلسفی و نقد آن / مجله قبسات • تهافتهای گادامر در مواجهه با روش‌های علوم تفسیری در شناخت مراد مولف/ مجله قبسات، شماره ۷۶ نسبی گرایی در هرمنوتیک فلسفی گادامر • عدم انسجام در هرمنوتیک محمد مجتهد شبستری

• عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی • رئیس هیات مدیره کانون اندیشه جوان • رئیس شورای راهبری مرکز پژوهش‌های جوان • معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی ماهر • عضو هیات مدیره موسسه تبیان • مدیرعامل کانون اندیشه جوان/ ۸۹-۸۵ • رئیس مرکز پژوهش‌های جوان / ۹۰-۸۸ • معاون مرکز مطالعات راهبردی ماهر / ۹۷-اکنون • مسئول کارگروه گفتمان انقلاب اسلامی آموزش و پرورش شهر تهران / ۸۸ • مسئول کارگروه فرهنگی مجتمع دخترانه تزکیه تهران / ۹۵-۹۳ • دبیر تاریخ و قران مدرسه توحید قم / ۹۳ و ۸۵-۸۳ • معاونت پژوهشی مدرسه علمیه صاحب الامر عج قم / ۹۷- اکنون • رئیس کانون سپهر اندیشه / سال ۹۸- ۸۷