عکس رهبر جدید

مشخصات پدیدآورنده

محمد

ناصری

فوق لیسانس

امور فرهنگی

مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ـ مدیر مسئول مجلات رشد

اطلاعات بیشتر

• روز اول مدرسه؛ رویش؛ ۱۳۶۸ • بوی عطر نماز؛ ذکر؛ ۱۳۷۲ • جای پای ابراهیم؛ سوره مهر؛ ۱۳۷۲ (کتاب شایسته سال ۱۳۷۴ وزارت ارشاد) • یک قطره یک دریا؛ رسالت قلم؛ ۱۳۷۴ • پروانه قشنگ من؛ تنزیل؛ ۱۳۷۴ • صدای پای بهار؛ پنجره؛ ۱۳۷۵ • جوجه تیغی کوچک؛ پیام آزادی؛ ۱۳۷۶ • لبخند شیرین پیامبر؛ ستاد اقامه نماز؛ ۱۳۷۶ • ماهی و دریا؛ پیام آزادی؛ ۱۳۷۶ • قصه‌ های مهدی؛ پیام آزادی؛ ۱۳۸۰ • روزی که ماه به دنیا آمد؛ پیام آزادی؛ ۱۳۸۳ • علامه جعفری؛ انتشارات کمک آموزشی؛ کتاب برگزیده جشنواره رشد سال ۱۳۸۱ • مولوی؛ کانون زبان ایران؛ ۱۳۸۴ • صدای پای بهار؛ پنجره؛ ۱۳۸۲ • دریا به دریا (زندگی نامه داستانی مولانا)؛ سوره مهر؛ ۱۳۸۶ • فریاد؛ تکا؛ ۱۳۸۷ • بهترین پرهیزکاران (زندگینامه امام سجاد «ع»)؛ مدرسه؛ ۱۳۸۷

• کتاب سال ۱۳۷۴ / شایسته / وزارت ارشاد ـ ملی / تهران • کتاب برگزیده ۱۳۸۱ / برگزیده / آموزش و پرورش ـ کتاب رشد ـ ملی / تهران • کتاب تقدیری فصل ۱۳۸۷ / وزارت ارشاد ـ ملی / تهران

• مدیر کل دفتر انتشارات کمک آموزشی از سال ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ • عضو هیأت تحریریه کیهان بچه‌ها از سال ۱۳۶۳ • تدریس در مدارس راهنمایی و متوسطه تهران از سال ۱۳۶۴ • مشاور آموزشی منطقه ۱۷ تهران ۱۳۷۳-۱۳۷۰ • مدیریت واحد آموزشی ۱۳۷۵-۱۳۷۳ • سردبیر مجله رشد جوان ۱۳۸۰-۱۳۷۵ • معاونت دفتر انتشارات کمک آموزشی ۱۳۸۰-۱۳۷۷ • عضو کمیسیون فرهنگی شورای عالی آموزش و پرورش ۱۳۷۸-۱۳۷۷ • مدیریت بخش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان‌ها در کانون زبان ایران ۱۳۸۷-۱۳۸۰ • معاونت توسعه منابع انسانی کانون زبان ایران ۱۳۸۴-۱۳۸۲ • دبیری و داوری جشنواره‌هایی چون: جایزه کتاب سال شهید غنی‌پور، کانون پرورش فکری، جشنواره رشد و ... • از اعضای اولیه انجمن قلم ایران، شورای نویسندگان مسجد جوادالائمه (ع) و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان • دبیر کارگاه قصه و رمان از سال ۱۳۸۵ • عضو کمیسیون فرهنگی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک