مشخصات پدیدآورنده

پریسا

سندسی

لیسانس

نقاشی

طراح گرافیک

اطلاعات بیشتر

ـ جشنواره¬¬ی تصویر سازی کتاب¬های درسی (مدیریت هنری کتاب علوم اول دبستان)

ـ گرافیست مجله‌ی رشد آموزش علوم اجتماعی. ـ مدیر هنری کتاب علوم اول دبستان. ـ مدیر هنری کتاب¬های زبان انگلیسی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ـ مدیر هنری کتاب¬های انتشارات مدرسه.