مشخصات پدیدآورنده

غلامحسین

حسین‌زاده یوسفی

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی (هیئت تحریریه) رشد آموزش فنی‌وحرفه‌ای