دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۹:۰۹

مشخصات پدیدآورنده

لیلا

جلیلی

لیسانس

زمین شناسی

ویراستار

اطلاعات بیشتر

ـ عضو گروه پژوهش تدوین روزشمار انقلاب اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی. ـ عضو گروه پژوهش تدوین روزشمار حزب جمهوری اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی.