عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/بانک اطلاعات مقالات/بانک اطلاعات مقالات رشد آموزش زبان و ادب فارسی

یک ربع قرن تلاش علمی و دستاورد اندیشه و ذوق صاحب‌نظران و دبیران فرهیخته در حوزة زبان و ادبیات فارسی، مجله‌ای را در مجموعه خانوادة رشد آفرید که امروز آن ‌را با نام رشد آموزش زبان و ادب فارسی می‌شناسند.

چاپ صد شماره طی 25 سال گنجینة عظیمی از معارف زبانی و ادبی در قلمرو نقد ادبی، تاریخ ادبیات، زبان‌شناسی، دستور زبان، کتب درسی رشتة علوم انسانی در حوزة زبان و ادبیات، ادبیات معاصر، ادبیات جهانی، زیباشناسی، خاطرات ادبی و ده‌ها موضوع متنوع دیگر را فراهم آورده است.

این نرم‌افزار به مناسبت چاپ صدمین شماره و جشن پاسداشت و نکوداشت آفرینندگان و گردانندگان مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی فراهم شده است که بی‌تردید برای همه علاقه‌مندان مفید و راهگشا خواهد بود.

 

« قبلی صفحه ۱ از ۱ بعدی »