عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/گالری عکس/هفدهمین همایش معاونان و نمایندگان نشریات رشد استان‌ها، ۱۳ و ۱۴ شهریور ۹۶، مشهد مقدس

هفدهمین همایش معاونان و نمایندگان نشریات رشد استان‌ها، 13 و 14 شهریور 96، مشهد مقدس

هفدهمین همایش معاونان و نمایندگان نشریات رشد استان‌ها، ۱۳ و ۱۴ شهریور ۹۶، مشهد مقدس تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ عکاس: رضا معتمدی