سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۴۰

 • رتبه دوم گرایش آموزش و پرورش: احمدرضا کریمی از تهران

 • رتبه نخست گرایش آموزش و پرورش: سعیدرضا مقصودی از استان مرکزی شهرستان شازند

 • رتبه سوم گرایش آموزش و پرورش: مسعود احمدزاده از استان خراسان رضوی شهر مشهد

 • عکس شایسته تقدیر گرایش آموزش و پرورش:حجت‌الله عطایی

 • عکس شایسته تقدیر گرایش آموزش و پرورش:حجت‌الله عطایی

 • عکس شایسته تقدیر گرایش آموزش و پرورش:محمد گلچین کوهی

 • عکس شایسته تقدیر گرایش آموزش و پرورش: محمد گلچین کوهی

 • عکس شایسته تقدیر گرایش آموزش و پرورش:محمد گلچین کوهی

 • عکس شایسته تقدیر گرایش آموزش و پرورش: میثم امانی

 • عکس شایسته تقدیر گرایش آموزش و پرورش: اسعد قربانی

 • رتبه نخست گرایش ایران سرزمین پرگهر: حمزه محمدحسینی از استان تهران شهرستان دماوند

 • رتبه دوم گرایش ایران سرزمین پرگهر: مهران چراغچی‌بازار از استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز

 • رتبه سوم گرایش ایران سرزمین پرگهر: سلیمان گلی از استان خراسان رضوی شهرستان تربت‌حیدریه

 • عکس شایسته تقدیر گرایش ایران سرزمین پرگهر: آریز قادری

 • عکس شایسته تقدیر گرایش ایران سرزمین پرگهر: معصومه فریبرزی

 • عکس شایسته تقدیر گرایش ایران سرزمین پرگهر: محمدجواد آرمان‌مهر

 • عکس شایسته تقدیر گرایش حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی: امیر قادری از استان مرکزی شهرستان اراک

 • عکس شایسته تقدیر گرایش حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی: امیر قادری از استان مرکزی شهرستان اراک

 • عکس شایسته تقدیر گرایش حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی: مهدی عقیقی از استان خراسان رضوی شهرستان قوچان

 • عکس شایسته تقدیر گرایش حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی: محمد وروانی فراهانی از استان مرکزی شهرستان اراک

 • عکس شایسته تقدیر گرایش حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی: مجید حجتی از استان اصفهان

 • عکس شایسته تقدیر گرایش حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی: حسین توحیدی‌فرد از استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند

 • گرایش دانش‌آموزی: سیدعلی موسوی از استان خراسان رضوی شهرستان مشهد

 • گرایش دانش‌آموزی: علی سفاری از استان تهران

 • گرایش دانش‌آموزی: اردلان حسنغلی‌زاده از استان خراسان رضوی شهرستان مشهد

 • گرایش دانش‌آموزی: اردلان حسنغلی‌زاده از استان خراسان رضوی شهرستان مشهد

 • گرایش دانش‌آموزی: مریم اسماعیل زاد قلقاچی از استان آذربایجان شرقی شهر تبریز

 • گرایش دانش‌آموزی: مریم اسماعیل زاد قلقاچی از استان آذربایجان شرقی شهر تبریز

 • گرایش دانش‌آموزی: محمدامین فنایی از استان مرکزی شهرستان اراک

 • گرایش دانش‌آموزی: محمدمهدی کاربخش از استان کرمان

Loading