عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/گالری عکس/چهاردهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد، ویژه کتاب‌های قرآنی؛ ۴ اردیبهشت ۹۶؛ تالار همایش‌های کوثر