عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/گالری عکس/مراسم اختتامیه نهمین دوره جشنواره عکس رشد؛ ۱۰ آبان ۹۵