عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

مهندسی پیام

  فایلهای مرتبط
مهندسی پیام

 سلام دوستان!

من رسانوس هستم. امسال هم آمدهام پیش شما تا کلّی حرفهای

خوب با هم بزنیم.

اگر یادتان باشد، پارسال در مورد رسانه، سواد رسانهای، کارتونها، فیلمها، بازیهای رایانهای، اثر رسانهها، حریم خصوصی، سبک زندگی و خیلی موضوعهای دیگر با هم صحبت کردیم و تمرینهایی انجام دادیم. دوستان گلم، اگر دوست داشتید مطالب سال پیش را بخوانید، میتوانید به پایگاه اینترنتی مجلّه به آدرس زیر مراجعه کنید:

 

www.roshdmag.ir/fa/magazine2/issue/archive/2

 

امسال میخواهیم چند کار متفاوت انجام دهیم؛ مثلاً با افرادی مصاحبه کنیم که در بازیهای رایانهای تخصّص دارند؛ کسانی که بازی‌‌ها را میسازند یا مسابقههایی در همین زمینه برگزار میکنند. همچنین میخواهیم با خبرنگارها و کسانی که در رسانهها فعّالیّت دارند، صحبت کنیم.

 

علاوه بر این، امسال قصد داریم در مورد «مهندسی پیام» بیشتر بدانیم؛

اینکه مهندسی پیام یعنی چه و به چه کسانی مهندسان پیام میگویند. اگر هم امکانش وجود داشت، با آنها گفتوگو کنیم.

 

همانطور که میدانید، مطالب و محتواهای رسانهای را فرد یا گروهی میسازد و منتشر میکند.

مثلاً اخبار را خبرنگاران تهیّه، سردبیرها تأیید و بازبینی، ویراستارها ویرایش، و در نهایت افراد دیگری در وبگاهها یا شبکههای اجتماعی بارگذاری میکنند.

 

بازیهای رایانهای را افرادی که متخصّص این رشته هستند، طرّاحی میکنند و بعد، افرادی که در زمینه نرمافزار متخصّصاند، میسازند. سپس افراد دیگری آنها را پخش میکنند و به فروش میرسانند. ما به این افراد «مهندسان پیام» یا افراد سازندهی پیامهای رسانهای میگوییم.

 

خبرنگارها، نویسنده‌‌‌های متنهای مختلف، طرّاحان پویانمایی، کارگردانها، بازیگرها، فیلمنامهنویسها، نقّاشان، طرّاحان گرافیک، تابلوسازها، تهیّهکنندگان برنامههای رادیویی و تلویزیونی، مجریهای برنامههای مختلف، وبلاگنویسها و خیلی افراد دیگری که پیامهای رسانهای را تولید میکنند، مهندسان پیام یا سازندگان پیامهای رسانهای هستند. تمام این افراد به تولید پیامهای رسانهای مشغول هستند. ما هم روزانه از این پیامها استفادههای مختلفی داریم. مثلاً وقتی پویانمایی یا فیلم میبینیم، یا کتاب یا مجلّههای رشد را میخوانیم، یا وقتی بازیهای رایانهای انجام میدهیم و ... از پیامهای رسانهایِ تولیدشده استفاده میکنیم.

 

حالا فکر کنید برای چاپ مجلّهای مثل مجلّهی رشد دانشآموز، چه کسانی پیام میسازند و در حقیقت، مهندسان پیامهای این مجلّه هستند؟

چه کسانی به ذهنتان آمدند؟

حالا صفحهی داخلی جلد مجلّه را با دقّت نگاه کنید. چه میبینید؟

یک مجموعه اسم میبینید؛ مثل سردبیر، مدیر مسئول، مدیر داخلی، ویراستار، تصویرگر و ....

معنی هر یک از این کلمات را میدانید؟

مثلاً مدیر مسئول یک مجلّه، مسئولیّت تمام کارهای حقوقی و حقیقی مجلّه و پاسخگویی در مقابل قانون مطبوعات و آییننامههای مربوطه را بر عهده دارد. او سیاستهای تعیینشدهی صاحب امتیاز مجلّه را اجرا میکند، بر اجرای آییننامهی اجرایی مجلّه نظارت دارد و مطالب ارسالشده برای چاپ در مجلّه را به لحاظ حقوقی تأیید یا رد میکند. حالا دوباره صفحهی داخلی جلد مجلّه را نگاه کنید.

 

 

پس دوستان گلم، امسال میخواهیم با این افراد، یعنی افرادی که پیامهای رسانهای را تولید میکنند، و نیز با روند تولید این پیامها بیشتر آشنا شویم. دوست داریم شما هم مثل سال گذشته همراه ما باشید.

 

۱۱
کلیدواژه (keyword): رشد دانش آموز، برخط ها، مهندسی پیام، عقیله شهرستانی،سواد رسانه،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید