عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

صورتک بسازیم

  فایلهای مرتبط
صورتک بسازیم

بیا با هم صورتکهای نمایشنامهی شیرو موش را بسازیم.

 

- اوّل یک طرح شبیه چشمبند خواب یا عینک غوّاصی برای ساختن صورتکها درست کن. اندازهاش را با توجّه به سن و اندازهی صورت کسی که آن را اجرا میکند، انتخاب کن. جای چشمها را روی آن طرّاحی کن و سوراخ چشمها را ایجاد کن. برای اینکه شکل چشمبند و چشمها قرینه باشند، کاغذ را از وسط تا کن، و نصف شکل را رویش بکش و بعد ببر. حالا تای کاغذ را باز کن.

- طرح را روی مقّوایی که برای صورتک شیر انتخاب کردهای، بگذار و دورش را با مداد روی مقوّا بکش. جای چشمها را هم همینطور. حالا اطراف طرحی که روی مقوّا کشیدهای، صورت و یال شیر را طرّاحی کن و دورش را ببر. برای بریدن این قسمت هم میتوانی از روش قرینه استفاده کنی.

- حالا روی کاغذی که رنگش با مقوّایت فرق میکند، صورت شیر را طرّاحی کن و آن را روی مقوّایت بچسبان. بعد، جای چشمها را سوراخ کن.

- دیگر وقتِ اضافه‌‌‌کردن جزئیات به سلیقهی خودت است! مثلاً میتوانی یک مثلّث بلند به جای دماغ یا پوزه، دوتا دایرهی رنگی روی گونهها، تیرگی داخل گوشها و نوارهایی روی یال صورتک شیر بچسبانی. میتوانی روی صورتک طرح بکشی یا بخشهایی از آن را رنگ ‌‌کنی.

- در مرحلهی آخر، یک نی محکم یا هر چیزی که بتواند نقش دسته را برای صورتک داشته باشد، پشت آن بچسبان. یادت باشد که دسته باید از بالای بالا چسبانده شود تا بتواند وزن صورتک را تحمّل کند.

میتوانی به همین روش، صورتک موش و هر صورتکی را که خواستی درست کنی. برای نقش شکارچیها میتوانی از شکل یک سبیل که پشتش دسته چسباندهای، استفاده کنی.

 

۱۷۴
کلیدواژه (keyword): رشد نوآموز، کاردستی، صورتک بسازیم، فاطمه یوسف زاده
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید