عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

دوستان قهرمان مرال

  فایلهای مرتبط
دوستان قهرمان مرال

 

اسم من «مِرال»* است. مرال یعنی آهو. من آهویی زیبا و قوی هستم. من و خانوادهام توی دشتها و پارکهای جنگلی زندگی میکنیم. گلّهی ما مثل نگینی زرد توی دامنهی کوههاست.

جمعّیتِ گلّهی ما قبلترها خیلی بیشتر بود. امّا خشکسالی، کـمشدن غـذا و شکارچیهایی که به دنبال شکارکردنِ ما هستند، باعث کوچک‌‌شدن گلّهی ما شدند. امّا من نگران هیچکدام از اینها نیستم، چون دوستان مهربانی دارم که کارشان مراقبت از من، گلّه و همهی حیوانهای دشت و جنگل است.

از وقتی که خیلی کوچک بودم، پدر و مادرم همیشه کارهای این انسانهای مهربان را برایم تعریف کردهاند. همانهایی که اسمشان «محیطبان» است.

محیطبانها ما حیـوانات را دوست دارند و نـگران سلامتی و امنیـت ما هستند. آنها در روزهای سرد و برفی که علوفه کم میشـود، مراقب هستند ما غذای کافی داشته باشیم. حواسشان به درخـتان جنگل هم هست تا کسی آنها را قطع نکند.

محیطبانها با ماشینهایشان توی جنگل و دشت میگردند، امّـا آسیبی به محیط زنـدگی ما نمیزنند. شکارچیهایی کـه با اسلحـههایشان قصدِ شکارِ ما را دارند، به خاطر دیدهبانی محیطبانها میترسنـد و فرار میکنند. محیطبانها کارشان را خیلی دوست دارند؛ کاری که اصلاً آسان نیست! کار محیطبانها خطرناک و سخت است، چون در گـرما و سـرما، در دشـت، کوه، جنـگل و بیابانها میگردند و از حیوانها و محیطزیست حفاظتمیکنند. خطرناکترین قسمـت کارشان هـم روبـهروشدن با شکارچیهاست؛ شکارچیهایی که مخفیانه و با تفنگ برای شکارِ ما به دشت و جنگل میآیند. بعضی مواقع، شکارچیهای غیرقانونی به طرف محیطبانها هم شلیک میکنند. پدربزرگم که بزرگترین آهـوی گلّه است، میگوید: «وقتی محیطبانی در زمانِ انجام کارش کشـته شود، شهیـد شده و یک قهرمان ملّـی است!»

وقتی یکی از محیـطبانها آسیب میبیند یا شهید میشود، ما توی گلّه خیـلی غصه میخوریـم. آرزو داریم آدمهای دیگر هم مثل محیطبانها با ما و طبیعت مهربان باشند، چون خدا زمین را برای همهی ما آفریده است تا در آن زندگی کنیم. راستی، هیچ میدانی همهی آدمها میتوانند به محیطبانها کمک کنند؟ میپرسی چطوری؟

اگر همه محیطزیست را دوست داشته باشند و از آلودگی و خرابشدن زیستگاههای ما جلوگیری کنند، همینطور از شکار غیرقانونی حیوانات دستبردارند و از گـوشت حیـوانها شکارشده استفـاده نکنند، محیطبانهای قهرمان بهتر و آسانتر میتوانند کارشان را انجام بدهند.

بهتر است شما وقتی برای گردش و تفریح به طبیعت میآیید، خیلی به ما حیوانها نزدیک نشوید. اینطوری هم ما و هم شما در امان هستیم. اگر دوست داری بیشتر دربارهی شغل محیطبانی بدانی، تحقیق کن و دربارهی آن با دوستانت صحبت کن.

 

*مارال تلفظ دیگر مِرال در گویش آذری است.

۲۴۷
کلیدواژه (keyword): رشد نوآموز، بزرگان نیک، دوستان قهرمان مرال، طاهره شاه محمدی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید